آخرین مطالب تامین اجتماعی
 • چندی است مباحثی حول محور نحوه تامین مالی طرحهای مستمری مطرح شده و می شود. به هر تقدیر محور اصلی مباحثی که در خصوص سازمانها و صندوقهای بازنشستگی دامن زده شده یا می شود بر مقایسه دو روش تامین مالی […]

  DBیاDC؟ مساله این نیست

  چندی است مباحثی حول محور نحوه تامین مالی طرحهای مستمری مطرح شده و می شود. به هر تقدیر محور اصلی مباحثی که در خصوص سازمانها و صندوقهای بازنشستگی دامن زده شده یا می شود بر مقایسه دو روش تامین مالی […]

 • با گذشت سه و نیم ماه از سال جدید و در گرمای طاقت فرسای تابستان وحال و هوای هسته ای ماه مبارک رمضان، آن چه که بیش از همه کام تشنه کارکنان سازمان را سیراب می کند و منتظر شنیدن […]

  افطاری با طعم تلخ ” کمبود نقدینگی یا اصلاح نظام پرداخت “

  با گذشت سه و نیم ماه از سال جدید و در گرمای طاقت فرسای تابستان وحال و هوای هسته ای ماه مبارک رمضان، آن چه که بیش از همه کام تشنه کارکنان سازمان را سیراب می کند و منتظر شنیدن […]

 • چکیده: حقوق فقر معادل Poverty Law می باشد. در حقوق ما حقوق فقر جایگاهی ندارد. ولی در حقوق غرب آثار متعددی به حقوق فقر پرداخته است و حتی در برخی دانشگاهها به عنوان گرایشی از علم حقوق تدریس می گردد. […]

  آشنایی با حقوق فقر

  چکیده: حقوق فقر معادل Poverty Law می باشد. در حقوق ما حقوق فقر جایگاهی ندارد. ولی در حقوق غرب آثار متعددی به حقوق فقر پرداخته است و حتی در برخی دانشگاهها به عنوان گرایشی از علم حقوق تدریس می گردد. […]

 • در علوم سیستم ها، پذیرش تهدیدهایی که به صورتی تدریجی بوجود آمده و بقاء سازمان را به مخاطره می اندازند، آنچنان فراگیر و وسیع است که منجر به پیدایش داستان قورباغه پخته شده است. فرانسوی ها، در الگوی غذائی خود، […]

  استراتژی مدیریتی قورباغه پخته

  در علوم سیستم ها، پذیرش تهدیدهایی که به صورتی تدریجی بوجود آمده و بقاء سازمان را به مخاطره می اندازند، آنچنان فراگیر و وسیع است که منجر به پیدایش داستان قورباغه پخته شده است. فرانسوی ها، در الگوی غذائی خود، […]

 • حمیدرضا پرتو[۱]  چکیده یکی از حقوقِ کارگرانِ مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت های بیمه اجتماعی می باشد. در نظام بیمه ای مشارکتی، برخورداری از این حمایت با بیمه پردازی محققق می گردد. مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و […]

  ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه کارگران

  حمیدرضا پرتو[۱]  چکیده یکی از حقوقِ کارگرانِ مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت های بیمه اجتماعی می باشد. در نظام بیمه ای مشارکتی، برخورداری از این حمایت با بیمه پردازی محققق می گردد. مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و […]