آخرین مطالب تامین اجتماعی
 • نظر به اینکه جناب آقای دکتر حمیدرضا توفیقی با فرازی از قانون پنج ساله سوم و چهارم و اشاره به ماده سی و یک مبنی بر میانگین دستمزد پنج سال به عنوان اهرمی کارآمد برای جلوگیری از سوء استفاده اشاره […]

  ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه

  نظر به اینکه جناب آقای دکتر حمیدرضا توفیقی با فرازی از قانون پنج ساله سوم و چهارم و اشاره به ماده سی و یک مبنی بر میانگین دستمزد پنج سال به عنوان اهرمی کارآمد برای جلوگیری از سوء استفاده اشاره […]

 • اخیراً وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با طرح مطالبی در گفتگوی زنده تلویزیونی و درج مطلبی در وب سایت شخصی خود مباحثی را در خصوص ادغام بیمه ها مطرح ساخته و به بیمارستان داری و بنگاه داری بیمه ها معترض […]

  پول پاشی خاص پول پاشی عام

  اخیراً وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با طرح مطالبی در گفتگوی زنده تلویزیونی و درج مطلبی در وب سایت شخصی خود مباحثی را در خصوص ادغام بیمه ها مطرح ساخته و به بیمارستان داری و بنگاه داری بیمه ها معترض […]

 • اخیرا رئیس فرهنگستان علوم پزشکی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می باشد و از قضا مدتها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است در مصاحبه ای اعلام داشته اند که “خدمات بهداشتی بایستی بیمه شوند” و […]

  مشق قانون

  اخیرا رئیس فرهنگستان علوم پزشکی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می باشد و از قضا مدتها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است در مصاحبه ای اعلام داشته اند که “خدمات بهداشتی بایستی بیمه شوند” و […]

 • در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران نقاط عطفی وجود داشته است که فرصت‏ های تاریخی قابل توجهی را در اختیار متولیان امر قرار داده است تا با اعمال تدبیر بتوانند جهش‏ هایی تاریخی را در کشور سامان بدهند. بعنوان مثال […]

  “برجام” اجتماعی

  در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران نقاط عطفی وجود داشته است که فرصت‏ های تاریخی قابل توجهی را در اختیار متولیان امر قرار داده است تا با اعمال تدبیر بتوانند جهش‏ هایی تاریخی را در کشور سامان بدهند. بعنوان مثال […]

 • حمیدرضا پرتو، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی چکیده جمعیت جوان ما روزی به سن بازنشستگی خواهد رسید. آن روز دیر نخواهد بود؛ دیر نخواهد بود که اکثریت بیمه پرداز فعلی ما به اکثریت مستمری […]

  علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن

  حمیدرضا پرتو، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی چکیده جمعیت جوان ما روزی به سن بازنشستگی خواهد رسید. آن روز دیر نخواهد بود؛ دیر نخواهد بود که اکثریت بیمه پرداز فعلی ما به اکثریت مستمری […]