آخرین مطالب تامین اجتماعی
 • موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی یک موضوع مورد مناقشه از رژیم گذشته بوده و یکبار این افتراق و جدایی بخش درمان توسط شاه سابق صورت پذیرفته است ،ولی در سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون الزام مجدداً یکپارچگی و […]

  گزینه های روی میز درمان تامین اجتماعی

  موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی یک موضوع مورد مناقشه از رژیم گذشته بوده و یکبار این افتراق و جدایی بخش درمان توسط شاه سابق صورت پذیرفته است ،ولی در سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون الزام مجدداً یکپارچگی و […]

 • در مقطعی از تاریخ ایران سه سازمان در عرصه های صنعت، فرهنگ و اجتماع شکل گرفتند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان تامین اجتماعی که هر یک در حوزه خود اثرات ماندگاری […]

  جای خالی مدیریت دانش در تامین اجتماعی

  در مقطعی از تاریخ ایران سه سازمان در عرصه های صنعت، فرهنگ و اجتماع شکل گرفتند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان تامین اجتماعی که هر یک در حوزه خود اثرات ماندگاری […]

 • یکی از پدیده‌های نظام اداری کشور شوراهای عالی است، بی‌شک “شورا و مشورت” امر پسندیده‌ای است ‏و در آموزه‌های دینی و تمدنی ایرانی- اسلامی بسیار به آن توصیه‌شده و در ساماندهی و سازمان‌دهی ساختار ‏و کارکرد نظام اداری نیز، وجود […]

  مقاوم‌ سازی اجتماعی

  یکی از پدیده‌های نظام اداری کشور شوراهای عالی است، بی‌شک “شورا و مشورت” امر پسندیده‌ای است ‏و در آموزه‌های دینی و تمدنی ایرانی- اسلامی بسیار به آن توصیه‌شده و در ساماندهی و سازمان‌دهی ساختار ‏و کارکرد نظام اداری نیز، وجود […]

 • نظر به اینکه جناب آقای دکتر حمیدرضا توفیقی با فرازی از قانون پنج ساله سوم و چهارم و اشاره به ماده سی و یک مبنی بر میانگین دستمزد پنج سال به عنوان اهرمی کارآمد برای جلوگیری از سوء استفاده اشاره […]

  ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه

  نظر به اینکه جناب آقای دکتر حمیدرضا توفیقی با فرازی از قانون پنج ساله سوم و چهارم و اشاره به ماده سی و یک مبنی بر میانگین دستمزد پنج سال به عنوان اهرمی کارآمد برای جلوگیری از سوء استفاده اشاره […]

 • اخیراً وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با طرح مطالبی در گفتگوی زنده تلویزیونی و درج مطلبی در وب سایت شخصی خود مباحثی را در خصوص ادغام بیمه ها مطرح ساخته و به بیمارستان داری و بنگاه داری بیمه ها معترض […]

  پول پاشی خاص پول پاشی عام

  اخیراً وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با طرح مطالبی در گفتگوی زنده تلویزیونی و درج مطلبی در وب سایت شخصی خود مباحثی را در خصوص ادغام بیمه ها مطرح ساخته و به بیمارستان داری و بنگاه داری بیمه ها معترض […]