آخرین مطالب تامین اجتماعی
 • «در حاشیه مباحث مطروحه در شورای گفتگوی بخش خصوصی پیرامون تأمین اجتماعی» مقدمه هفته گذشته فیلمی از جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی بصورت گزینشی در شبکه های اجتماعی منتشر گردید و در سایت ها و رسانه ها نیز بخش هایی […]

  انتخابات ملی یا انتخاب های فردی

  «در حاشیه مباحث مطروحه در شورای گفتگوی بخش خصوصی پیرامون تأمین اجتماعی» مقدمه هفته گذشته فیلمی از جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی بصورت گزینشی در شبکه های اجتماعی منتشر گردید و در سایت ها و رسانه ها نیز بخش هایی […]

 • در ایامی که دومین جایزه اسکاری اصغر فرهادی برای فیلم فروشنده کام مردم ایران را شیرین کرده بود و شعر “هنر نزد ایرانیان است و بس” را معنایی و جلایی دوباره بخشیده بود. مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی […]

  این نحن ذاهبون ؟!

  در ایامی که دومین جایزه اسکاری اصغر فرهادی برای فیلم فروشنده کام مردم ایران را شیرین کرده بود و شعر “هنر نزد ایرانیان است و بس” را معنایی و جلایی دوباره بخشیده بود. مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی […]

 • صنعت بیمه (تجاری و اجتماعی) بطور اعم و بیمه های اجتماعی بطور اخص بعنوان یک راهکار توزیع ریسک، موجد هم افزایی و پیوستگی اجتماعی، فراهم ساز آرامش خاطر و امید و اطمینان نسبت به آینده، صیانت کننده از مردم در […]

  دیوار کوتاه بیمه ها

  صنعت بیمه (تجاری و اجتماعی) بطور اعم و بیمه های اجتماعی بطور اخص بعنوان یک راهکار توزیع ریسک، موجد هم افزایی و پیوستگی اجتماعی، فراهم ساز آرامش خاطر و امید و اطمینان نسبت به آینده، صیانت کننده از مردم در […]

 • برای پاسخ به این سوال که چرا بازنشسته‌ها همچنان در بازار کار شاغل هستند می بایست موضوع از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا به تعریف مشخصی از بازنشستگی می پردازیم تا ضمن قرار گرفتن در چارچوبهای قانونی […]

  چرا بازنشسته‌ها همچنان مشغول کارند؟

  برای پاسخ به این سوال که چرا بازنشسته‌ها همچنان در بازار کار شاغل هستند می بایست موضوع از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا به تعریف مشخصی از بازنشستگی می پردازیم تا ضمن قرار گرفتن در چارچوبهای قانونی […]

 • آلبر کامو جمله ای دارد بدین مضمون که «برخی ها به گدا محتاج ترند تا گدا به آنها» و این حکایت خیریه های بی خیری است که برای آدم شویی و پول شویی مورد استفاده قرار می گیرند و صاحبان […]

  خیریه های بی خیر

  آلبر کامو جمله ای دارد بدین مضمون که «برخی ها به گدا محتاج ترند تا گدا به آنها» و این حکایت خیریه های بی خیری است که برای آدم شویی و پول شویی مورد استفاده قرار می گیرند و صاحبان […]