فصلنامه تامین اجتماعی، سال دهم، شماره ۳۲-۳۳

فصلنامه تامین اجتماعی

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعی

سال دهم، شماره ۳۲-۳۳، بهار و تابستان ۱۳۸۷، چاپ زمستان ۱۳۹۰
۳۵۷ صفحه

 [singlepic id=63 w=320 h=240 float=center]
  • سر مقاله: یکپارچه سازی اصطلاحات رایج در اقتصاد سلامت

دکتر محمد حسن احمد پور

مشاهده متن    [PDF 108 KB]

  • راهکارهای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای در صندوق

دکتر علی حسن زاده و سعیده فخیم علیزاده
 چکیده    مشاهده متن    [PDF  ۸۹۵ KB]

  • تأمین اجتماعی اهرم تحقق عدالت

احمد رمضانی فرخد
 چکیده    مشاهده متن    [PDF 962 KB]
حکمرانی و رشد اقتصادی
مترجمان: رضا کیهانی حکمت و مهدی ترکمنی
 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

  • مطالعه تطبیقی نظام بیمه همگانی سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران

دکتر مجید رجب پور و دکتر حسین زارع

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

پوشش همگانی بیمه سلامت ایران: چالش های پیش رو

دکتر حسین ابراهیمی پور و دکتر محمدرضا ملکی

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

جنسیت، کار، خانواده و دولت های رفاه: کشورهای حوزه نوردیک در چشم اندازی تطبیقی

ترجمه: ندا شعرباف شعار، سمیره احمدی

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

بررسی ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات ارائه شواهد و پیش بینی هایی پیرامون یک ارتباط علی

مترجمان: دکتر محمد هادیان، حسام قیاسوند و غلامرضا قائدامینی

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان (مرد و زن) در مدیریت درمان صندوق تأمین اجتماعی استان مازندان

مهدی رستگارنیا

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

بیمه اجتماعی سلامت در کشوهای در حال توسعه

ترجمه: دکتر آزیتا سالاریان

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

بررسی تاثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههای تولیدی تا میزان پنج نفر بر ایجاد اشتغال و منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی

محمد نادعلی

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت از حقوق بشر کارگران

مهاجر: معانی اعلامیه سانتاکروز
مترجم: علی محمد فلاح زاده

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

تخمین تابع هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تأمین اجتماعی

مهدی جوان بخت، دکتر محمد هادیان و دکتر سوگند تورانی

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

بررسی و آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان تأمین اجتماعی

مهدی نوروزیان

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

تاثیر بازتوزیعی بر روی تأمین مالی مراقبت های سلامت عمومی

ترجمه و تلخیص: دکتر محمدحسن احمدپور، زهرا مشایخی

 چکیده    مشاهده متن    [PDF      KB]

 

درباره admin