فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره ۳۱

فصلنامه تامین اجتماعی

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعی

سال نهم، شماره ۳۱، زمستان ۱۳۸۶، چاپ تابستان ۱۳۹۰
۲۶۸ صفحه

 [singlepic id=35 w=320 h=240 float=center]

مقدمه: افزایش امید به زندگی و پاسخگوئی نظام تامین اجتماعی
دکتر حسین زارع   ص ۵

به سوی طرح های پایدار در سلامت و مراقبت های بلند مدت در جوامع سالمند

نویسنده: زنیا شیل-آدلانگ، مترجمان: دکتر علی حسن زاده و سیده فخیم علیزاده ص ۹

چکیده   مشاهده متن    [PDF      KB]

نظام پایدار مراقبت های بلند مدت در کشور های آلمان، فرانسه، هلند و ژاپن

تدوین و ترجمه: دکتر حسین زارع، دکتر مژگان آزادی ص ۲۷

چکیده   مشاهده متن    [PDF      KB]

مراقبت های بلند مدت، بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار در بیمه های اجتماعی سلامت

رضا کاشف قرابانپور ص ۸۱

چکیده   مشاهده متن    [PDF      KB]

مطالعه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سالمندان در دنیا

دکتر پروانه خیاط فراهانی ص ۹۹

چکیده   مشاهده متن    [PDF      KB]

مطالعه بر روی هزینه مراقبت بلند مدت در اروپا مراقبت بلند مدت از سالمندان در ایتالیا

نویسندگان: جان کاستا-فونت و کنسپسیو پچوت، مترجم : مریم ابوالقاسم جوشقانی ص ۱۴۵

چکیده   مشاهده متن    [PDF      KB]

بیمه مراقبت های بلند مدت در راستای تامین اجتماعی: مطالعه موردی ژاپن

دکتر سعید صحت ص ۱۶۷

چکیده   مشاهده متن    [PDF      KB]

مراقبت بلند مدت در آلمان

نویسنده: هانیز روتگانگ و گرهارد ایگل، مترجم : مریم ابوالقاسم جوشقانی ص ۱۹۱

چکیده   مشاهده متن    [PDF      KB]

مطالعه مخارج درمان بلند مدت در اروپا بررسی حساسیت پیش بینی مخارج آتی درمان بلند مدت در کشور های آلمان، اسپانیا، ایتالیا و انگلستان نسبت به فرضیات مربوط به تغییر جمعیتی، وابستگی، درمان غیر رسمی، رسمی و هزینه های هر واحد درمان

ویرایش: آدلینا کوماس هررا و رافائل ویتنبرگ، مولفان: آدلینا کوماس هررا، ژان کوستا فانتف کریستیانو گوری، الساندرا دا میو، کانسپکو پکسات، لیندا پیکارد، هاینز راثگنگ، رافائل ویتنبرگ، مترجمان: ندا شعر باف شعار، مهدی ملائی ص ۲۱۷

چکیده   مشاهده متن    [PDF      KB]

چگونه مراقبت های سلامتی همگانی می تواند بر تصمیم گیری در مورد کار و بازنشستگی تاثیر گذار باشد؟

نویسنده: جاناتان ب. فورمن مترجمان: مهدی ملایی، ندا شعر باف شعار ص ۲۲۹

چکیده   مشاهده متن    [PDF      KB]

معرفی کتاب ص ۲۵۵

چکیده مطالب بزودی به این صفحه افزوده خواهد شد.

برچسب ها:

درباره admin