فصلنامه تامین اجتماعی، سال هشتم، شماره ۲۶ و ۲۷


فصلنامه تامین اجتماعی

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعی

سال هشتم، شماره ۲۶-۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵

 

مروری بر مبانی تعرفه گذاری خدمات بهداشتی درمانی در ایران
دکتر علی حسن زاده، سعیده فخیم علیزاد   ص ۷
مشاهده متن    [PDF 829KB]

شاخص های مالی – هزینه ای در بخش بهداشت و درمان
دکتر محمود کاظمیان   ص ۴۳
مشاهده متن    [PDF 242KB]

تحلیل رفتار هزینه ای بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی با استفاده از روش ترکیب مراجعه (Case Mix)
رضا کاشف قربانپور، سید مصطفی نوری   ص ۵۷
مشاهده متن    [PDF 580KB]

بررسی روش های تامین منابع مالی نظام سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران
دکتر علی ماهر، دکتر علی محمد احمدی، آناهیتا شکری جمنانی   ص ۸۵
مشاهده متن    [PDF 441KB]

هدفمندسازی یارانه های بخش سلامت
دکتر ایروان مسعود اصل، دکتر علی اخوان بهبهانی   ص ۱۱۵
مشاهده متن    [PDF 213KB]

بازاریابی اجتماعی در خدمات سلامتی
امین ترابی   ص ۱۲۷
مشاهده متن    [PDF 400KB]

زمینه های شکل گیری و روند تحول در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی
دکتر مظفر کریمی   ص ۱۴۷
مشاهده متن    [PDF 292KB]

مروری بر پوشش بیمه ای و برخورداری از خدمات در سازمان بیمه خدمات درمانی
دکتر حسین زارع، سید قاسم صمیمی فر   ص ۱۷۳
مشاهده متن    [PDF 522KB]

بررسی روند واگذاری سهم درمان (یا پورسانتاژ) به برخی کارفرمایان
دکتر مسعود فردوسی    ص ۱۹۷
مشاهده متن    [PDF 504KB]

بررسی روند شیوع ازکارافتادگی ناشی از کار در بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
دکتر یدالله ادیب نیا   ص ۲۳۳
مشاهده متن    [PDF 472KB]

مراقبت های سلامتی در فنلاند
مترجم: ندا شعرباف شعار، دکتر حسین زارع ص ۲۹۵
مشاهده متن    [PDF 298KB]

سیاست های رفاهی خانواده در فنلاند
مترجم: علی محمد گودرزی ص ۳۱۵
مشاهده متن    [PDF 334KB]

ناخشنودی از خصوصی سازی: نظام در حال شکل گیری مراقبت سلامت در چین
مترجم: اسفندیار معینی ص ۳۳۹
مشاهده متن    [PDF 250KB]

چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز
مترجم: دکتر ناصر موفقیان ص ۳۵۵
مشاهده متن    [PDF 468KB]

درباره admin