فصلنامه تامین اجتماعی، سال هشتم، شماره 26 و 27


فصلنامه تامين اجتماعي

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعي

سال هشتم، شماره 26-27، پاييز و زمستان 1385

 

مروري بر مباني تعرفه گذاري خدمات بهداشتي درماني در ايران
دكتر علي حسن زاده، سعيده فخيم عليزاد   ص 7
مشاهده متن    [PDF 829KB]

شاخص هاي مالي – هزينه اي در بخش بهداشت و درمان
دكتر محمود كاظميان   ص 43
مشاهده متن    [PDF 242KB]

تحليل رفتار هزينه اي بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي با استفاده از روش تركيب مراجعه (Case Mix)
رضا كاشف قربانپور، سيد مصطفي نوري   ص 57
مشاهده متن    [PDF 580KB]

بررسي روش هاي تامين منابع مالي نظام سلامت در كشورهاي منتخب و ارائه الگو براي ايران
دكتر علي ماهر، دكتر علي محمد احمدي، آناهيتا شكري جمناني   ص 85
مشاهده متن    [PDF 441KB]

هدفمندسازي يارانه هاي بخش سلامت
دكتر ايروان مسعود اصل، دكتر علي اخوان بهبهاني   ص 115
مشاهده متن    [PDF 213KB]

بازاريابي اجتماعي در خدمات سلامتي
امين ترابي   ص 127
مشاهده متن    [PDF 400KB]

زمينه هاي شكل گيري و روند تحول در بخش درمان سازمان تامين اجتماعي
دكتر مظفر كريمي   ص 147
مشاهده متن    [PDF 292KB]

مروري بر پوشش بيمه اي و برخورداري از خدمات در سازمان بيمه خدمات درماني
دكتر حسين زارع، سيد قاسم صميمي فر   ص 173
مشاهده متن    [PDF 522KB]

بررسي روند واگذاري سهم درمان (يا پورسانتاژ) به برخي كارفرمايان
دكتر مسعود فردوسي    ص 197
مشاهده متن    [PDF 504KB]

بررسي روند شيوع ازكارافتادگي ناشي از كار در بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي
دكتر يدالله اديب نيا   ص 233
مشاهده متن    [PDF 472KB]

مراقبت هاي سلامتي در فنلاند
مترجم: ندا شعرباف شعار، دكتر حسين زارع ص 295
مشاهده متن    [PDF 298KB]

سياست هاي رفاهي خانواده در فنلاند
مترجم: علي محمد گودرزي ص 315
مشاهده متن    [PDF 334KB]

ناخشنودي از خصوصي سازي: نظام در حال شكل گيري مراقبت سلامت در چين
مترجم: اسفنديار معيني ص 339
مشاهده متن    [PDF 250KB]

چشم انداز رفاه اجتماعي در جهان امروز
مترجم: دكتر ناصر موفقيان ص 355
مشاهده متن    [PDF 468KB]

درباره admin