ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه

مطالب مرتبط

۶ دیدگاه‌

 1. رضا اسلام زاده گفت:

  با سلام خدمت برادر عزیز جناب حسینی
  فرمایشات شما کاملا درست است. و ابن معضل همچنان ادامه دارد. حتی اخیرا مطلبی از مدیر عامل سازمان خواندم که فرموده بودند در نظر دارند فلسطینی ها را هم بیمه کنند. فقط نمیدانم این موضوع مغایر با قوانین سازمان میباشد یا خیر.

 2. حسن زاده گفت:

  جناب آقای حسینی با سلام واحترام
  ابتدای امر توضیح اینکه پاراگراف اول نوشته شما نامفهوم می باشد یا لااقل برای بنده نامفهوم بود.ولیکن در تایید انتهای مطالبتان کاملا به حق فرمودید که برخی از آقایان در راس سازمان در حدود اواخر دهه هشتاد به جهت اینکه در شرف بازنشستگی بودند واز سویی تصمیم ساز وتصمیم گیر، کسر حق بیمه از مزایایی مانند بهره وری وامثالهم را مطرح نموده و واضح است که با قدرتی که داشتند آنرا عملیاتی نمودند. حال اینکه این عمل از لحاظ قانونی و محاسباتی و حتی شرعی نیز جای بحث دارد بماند.در حوزه جذب بیمه شده نیز بنده هم چون جنابعالی معتقدم ما نمی بایستی از هول افزایش تعداد بیمه شدگان در دیگ “از آن سر بام افتادن” بیفتیم ودر تمامی انواع جذب بیمه شده حتما و باید با محاسبات دقیق خروجی آنرا بسنجیم هر چند اگر مخالفین این عقیده معتقد باشند که سازمان بیمه تجاری نیست که به منفعت بیندیشد که در جواب این قبیل دوستان می توان عنوان کرد که اینکه سازمان در پی منفعت اقتصادی نمی باشد شکی نیست ولیکن آیا نباید مراقب بود که هزینه ها از منابع پیشی نگیرد واصولا از محاسبات اکچوری بهره برد تا بتوان به تعهدات مقرر در قانون عمل کرد و منافع بیمه پردازانیکه دوران کامل بیمه پردازی را به سرانجام می رسانندحفظ نمود.مقولاتی از این دست و مواردی همچون قانون بازنشستگی پلکانی و انواع بازنشستگیهای پیش از موعد که عمده آن صرفا جنبه ابزار تبلیغی برای برخی آقایان نماینده داشته که در بی خبری صاحبان اصلی این سازمان به تصویب رسیده و برای دولتهای محترم نیز جنبه ویترین تبلیغی داشته و هم چنین به مثابه “خرج که از جیب مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود “و به دلیل اینکه این قسم خدمات آنهم از جیب بیمه شدگان ونه از بودجه های سنواتی بار تبلیغی بالایی برای مقامات دولتی دارد ،مورد خوشایند دولتیان قرار می گیرد،به مثابه دولبه شمشیری می ماند که هر آینه بیم آن می رود که شاهرگ سازمان را قطع نموده و آنرا از ادامه حیات بازدارد.به امید آنروزی که تمامی امور صرفا در راه درست واصلاح صورت گیرد.
  یا علی مدد

 3. حبیب اله صالحی گفت:

  • نقدی بر ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم وبخشنامه شماره ۶۰مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده۷۷ قانون تامین اجتماعی
  محاسبه میانگین در علم آمار:
  • داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند
  • در مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده درپنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی
  • علت کاهش شدید مستمری بازنشستگان با دستمزد غیر متعارف بیشتر ناشی ازعدم استفاده از میانگین وزنی است ونه نرخ رشد دستمزد
  • هر بیمه شده ای که تفاوت نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با ۵سال آخر بیش از ۵ درصد (۵ در صد حداقل دستمزد مربوط به آن سال مبلغ اندکی است )باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعارف تلقی میگردد و احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان خیلی زیاد است
  ارزش زمانی پول در علم اقتصاد:
  • در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول( ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد بویژه در کشور هایی که تورم دو رقمی را درچندین سا ل متوالی تجربه کرده اند به اهمیت آن افزوده میگردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درآمد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می یابد
  تعریف ارتقاء شغل:
  • ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی
  • همانگونه که از تعریف مندرج استنباط میشود میبایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گیرد اگر فردی از شغلی با گروه ۱۲ به شغلی با گروه۱۴منصوب گردد نوع حکم ارتقاء نامیده میشود
  • اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار وشاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد مجریان هر استنباطی که به نفعشان باشد از ارتقاء مینمایند
  مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی:
  • بر اساس تبصره ذیل ماده ۶ دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج وتیین حقوق و مزایای آنان بر اساس طرح طبقه بندی صورت نمیگیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشددستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی چیست
  مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاههای متفاوت:
  • بر اساس دستور العمل شماره ۱۲۰۹۶مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۷۴معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از ۵۰ نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد و بعضا تعدادی از کارگاههای بالای ۵۰ نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی فاقد طرح طبقه بندی مشاغل میباشند
  • متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل موجب تفاوت در سطح پرداخت به کارگران حتی با عناوین شغلی یکسان میشود و در کارگاههای فاقد طرح نیز تفاوت سطح پرداخت وجود دارد
  • تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح و فاقد طرح طبقه بندی در طی ۵ سال پایان خدمت که معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود در روش جاری غالبا موجب غیر متعارف شدن نرخ رشد دستمزد آنان میگردد تغییر کارگاه عمدتا ناشی از انتخاب نیست بلکه ناشی از ضرورت و اجبار زندگی است
  محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخربیمار یاازبیمه بیکاری استفده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده ویاسایر موارد مشابه:
  • بر اساس قسمت آخرماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات مربوط به مستمری ها ملاک را بیمه پردازی بیمه شده قرار میدهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از ۵سال فراتر میرود و حتی ممکن است تا ۸ سال و بیشتر هم برسد در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش مییابد که حتی بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود
  سابقه استفاده ازارزش حال پول در کشور:
  • همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه – ارزش دیه واجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده حال این سوال مطرح میشود با توجه به تغییرات زیاد ارزش حال ۵ سال آخربیمه پردازی سازمان تامین اجتماعی چرا از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگانی که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف میشود استفاده نمی نماید
  بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد:
  • تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر با پنج سال آخر نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از ۱ درصد تفاوت شروع میشود تا۳۰۰ درصد ادامه مییابد
  • تفاوت نرخ رشد ۵ درصد و کمتر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در دوسال آخر محاسبه میشود
  • تفاوت نرخ رشد دستمزد بیش از ۵ درصد تا۳۰۰درصد (بیش از ۵ تا۳۰۰ درصد حداقل دستمزد مبلغ قابل توجهی است)غیر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان براساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در۵ سال آخر محاسبه میگردد
  • تفاوت نرخ رشد دستمزد۵ درصد با ۶درصد قابل تو جه نمی باشد (ا درصد حداقل دستمزد مبلغ ناچیزی است) مستمری بازنشستگی این دو مورد تفاوت قابل توجهی دارند زیرا اختلاف ۵در صد متعارف و برمبنای حق بیمه دوسال آخر واختلاف ۶ درصدغیر متعارف بر مبنای حق بیمه۵ سال آخرمحاسبه میشود
  • تفاوت نرخ رشد ۶درصد با۳۰۰درصد علی رغم اختلاف چشمگیر در تفاوت نرخ رشد(۲۹۴درصد تفاوت) واختلاف زیاد مبلغ(مبلغ بیش از ۵ درصد تا۳۰۰ درصد حداقل دستمزد) بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در ۵ سال آخرمحاسبه میشود
  • پیشنهاد مینمایم تفاوت درصد ها ومبالغ تفاوت را از ۱ درصد تا ۳۰۰ درصد رابا مبالغ مستمری محاسبه شده در روش جاری با هم مقایسه فرمایید تابه کنهه روش واقف تر شوید
  • به خاطر اینکه اصل موضوع روشن تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر درهر سال طی مدت سی سال خدمت ۵ باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای ۵ سال آخر خدمت محاسبه کنید و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد باوجود آنکه نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس ریشه این تفاوت کجاست به نظر میرسد اشکالی در الگوریتم وجود دارد وآن اشکال برمی گردد به اینکه در این مدل تا مادامی که ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را در هنگام بازنشستگی لحاظ ننماییم این اشکال برطرف نمیگردد شایان ذکر است درروش جاری هرچه مدت زمان سالهای مورد محاسبه جهت استخراج مبلغ مستمری افزایش یابد به همان اندازه هم مبلغ مستمری نیز کاهش بیشتری خواهد یافت پس میتوان نتیجه گرفت. کاهش مستمری بیمه شده قبل از آنکه ناشی از تغییر نرخ رشد باشد بیشتر ناشی ازافزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال است
  • باعنایت به اینکه روش محاسباتی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تغییر کرده مستمری های دریافتی در سال۹۳ بازنشستگان هم شرایطی که قبل از سال ۹۰ و پس از سال ۹۰ بازنشسته شده اند و نرخ رشد دستمزدهر دوغیر متعارف و مشابه باشد را باهم مقایسه کنید با وجود آنکه بازنشستگان سال ۹۰ به بعد در فاصله بین دو تاریخ بازنشستکی دریافت ننموده اند و حق بیمه هم پرداخت نموده اند نسبت به بازنشستگان قبل از سال۹۰ مستمری کمتری دریافت مینمایند
  مقایسه ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم وتفیسر ماده۷۷قانون تامین اجتماعی
  مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با ۲۵ سابقه بر اساس حق بیمه پرداختی در دوسال اخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی(۲۹ و ۳۰) محاسبه میگردد بااین تفسیر واجدین شرایط تفسیر ماده۷۷-( از شمول ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و بخشنامه ۶۰ مستمری تامین اجتماعی خارج – پنج سال بیمه پردازی کمتر – پنج سال هم زودتر مستمری دریافت مینمایند ) حال اگر مستمری مشمولین تفسیر ماده ۷۷ را با مستمری کسی که۳۰ سال بیمه پردازی داشته و نرخ رشد دستمزدش در دوسال آخر۶ درصد بیشتر از نرخ رشد ۵ سال اخر بوده و مستمری این فردبر اساس ۵ سال اخر محاسبه شده مقایسه کنید آیا این غیر مستقیم تنبیهه مستمری بگیران با بیمه پردازی بیشتر نیست آیا این از مصادیق معیار های چند گانه در باب یک موضوع مشترک تلقی نمیگردد
  حساسیت سنجی
  • به تفاوت نرخ رشد دستمزد ۵ درصد با ۶ درصد (۱ درصداختلاف) حساسیت نشان میدهیم از دیگر سوحساسیت خود را به تفاوت نرخ رشد ۶ درصد تا ۳۰۰درصد(۲۹۴درصد اختلاف)از دست داده ایم شاید نیاز باشد مجددا نظام باورها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت ۶درصدتا ۳۰۰در صد در نرخ رشد دستمزد غیر متعارف از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود مستمری بیمه شدگانی که تفاوت دستمزد غیر متعارفشان در این دامنه ( بیشتر از۵ تا۳۰۰ ) درصد قرار دارند را به روش یکسان محاسبه نمیکرد
  پرسش حقوقی:
  • آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا میتواند (بویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی( به علت تعارض منافع ) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر ایا عطف به ماسبق شدن قوانین بویژه هنگامی که ارفاقی مد نظر نباشد و ضرری هم متوجه مشمولین باشد جایز است یاخیر تفسیر این دو پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار مینماییم
  تفسیر ماده۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تفسیر ماده ۷۷ تامین اجتماعی به طور هم زمان:
  • باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی میباشد لذااستدعاداریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۱قانون برنامه پنجم توسعه(نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی و سایر موارد مبهم) و تفسیر ماده ۷۷ به طور هم زمان اقدام و به شیوه ونتایج اجرای ماده های مذکور توسط واحد های اجرایی توجه بیشتری مبذول فرمایند و از بروز مشکلات بیشتر برای بازنشستگان وافزایش شکایت از واحد های اجرایی جلوگیری فرمایند
  پیشنهاد:
  • کوتاه مدت
  درصداختلاف نرخ رشد دستمزد دوسال آخر هر بیمه شده را بانرخ رشد ۵ سا ل آخر آن در حداقل دستمزدسال مورد محاسبه ضرب نموده و مبلغ حاصله را از مستمری محاسبه شده در دو سال آخر( به همین روش فعلی )کم کنید هرچه این اختلاف در بازه (۱ درصد تا ۳۰۰ درصد)بیشتر باشد مستمری دو سال آخر هم به همان میزان کاهش بیشتری خواهد یافت وعدالت پرداخت به روشی منطقی متناسب با شدت افزایشات غیر متعارف تغییر خواهد کرد و ازکاهش شدید و ناگهانی مستمری هایی با درصد های کم جلوگیری میشود
  • بلند مدت
  در هنگام صدور احکام بازنشستگی بر اساس تاریخ اجرای حکم برای هر یک از ماهها یا سالهای بیمه پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذتشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای قبل را به حال (تاریخ اجرای حکم بازنشستگی) تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین گیری از حق بیمه های پرداختی در سالهای مبنای محاسبه می گردد در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه سالها افزوده گردد تا در نهایت به ۳۰ یا ۳۵ سال برسد در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشر در کل سنوات بیمه پردازی و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار میگردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر های اصلی دیگری اثر میپذیرد نیست و فضای آرامشی درتعامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم میگردد
  با تشکر واحترام حبیب ا…صالحی

 4. فرکیان گفت:

  سلام دوستان تامینی عزیز ، من همیشه اخبار تامین را پیگیری میکنم خیلی ساده هم که بنگریم ، به نوشته های آقای حیدری که می رسیم همه استقبال می کنند و کامنت های تشکر می نویسند اما به نوشته های دیگر عزیزان که می رسیم یا نظر نمی دهند یا اگر نظر می دهند بدون سلام و عرض ارادت شروع می کنند اگر واقعا بیطرفانه بخواهیم مساله را واکاوی کنیم بیایید همه با هم صادق باشیم چه بسا این صداقت که توام با عدم سوءگیری نسبت به جناح یا فردی خاص باشد بتواند بصورت. ???? .در تمام سازمان تسری یابد و با سلامت سازمانی ،عاری از سلیقه ای عمل کردن حتی در مورد کانت های ارسالی بتدریج جو اعتماد و صداقت عاری از تملق را در سازمان اشاعه دهیم شاد و پیروز باشید و رفاهتان در سایه تامین اجتماعی دوچندان باد

 5. فریبا توسلی پور گفت:

  سلام و عرض ادب .بنده برای کارفرمایی کار میکردم از سال ۹۰تا ۹۲ ک ایشان بیمه بنده را ناقص واریز مینمودند و مدعی شدم بیرونم کردند رفتم اداره کار شکایت کردم و بیمه بیکاریم تعلق نگرفت تا سال ۹۳ رای را به من دادند و بیمه را واریز نمودند.الان کارفرما شکایت کرده ک حق بیمه بیکاری را از بنده بگیره ولی حق بیمه را به سال ۹۳ حساب کرده .ک خیلی زیاد حساب شده است.درضمن ماهانه ۲۰ روز و ۱۵ روز بیمه رد کرده بود.ممنون میشم راهنمایی کنید چگونه از حق خودم دفاع کنم.ک حق بمه را ب روال همون سالها ک واریز نکرده پرداخت کنم.دادگاه هم رای را ب او داده است

 6. علی حیدری گفت:

  سلام به جناب آقای حسینی نویسنده محترم مقاله و سلام ویژه به جناب فرکیان گرامی بخاطر نکته سنجی که داشتند.من به تازگی کامنت ایشان را دیدم فقط خواستم عرض کنم من شاید فرد خاصی باشم ولی متعلق یا طرفدار جناح خاصی نیستم.هرچند که بنده مسئول کامنتهایی که ذیل مطالب من گذاشته میشود نیستم و اگر میخواهید رویه من را بشناسید بهتر است به وبلاگ من مراجعه کنید که بدون سانسور کامنتها را نشر میدهم.البته اگر کامنتها حاوی توهین وتهمت به دیگران باشد معذورم ولی در مورد خودم مضایقه نمیکنم و شما و سایر دوستان هم مضایقه نکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.