مجید روزی فراخ

مرحوم مجید روز فراخ آخرین سمت سازمانی: مدیر کل تامین اجتماعی استان تهران خدمت در سازمان: ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۵ تولد: ۱۳۳۰٫۰۳٫۱۵ وفات: ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۳ بیوگرافی (این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد) کارراه شغلی محل تولد: تبریز استخدام در […]
مرحوم مجید روز فراخ
آخرین سمت سازمانی: مدیر کل تامین اجتماعی استان تهران
خدمت در سازمان: ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۵
تولد: ۱۳۳۰٫۰۳٫۱۵
وفات: ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۳

بیوگرافی

(این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد)

کارراه شغلی

محل تولد: تبریز
استخدام در سازمان تامین اجتماعی : سال۱۳۵۴
ریئس شعبه سیرجان: سال ۱۳۶۳
مدیر کل تامین اجتماعی و مدیردرمان استان ایلام : سال ۱۳۷۸
مدیر کل ارزشیابی تهران: سال ۱۳۷۹
مدیرکل تامین اجتماعی تهران: سال ۱۳۸۰
تاریخ بازنشستگی: ۱۳۸۵/۱۱/۰۶

(این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد)

تالیفات و پژوهش ها

(این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد)

مطالب مرتبط با وی

(این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد)

آرامگاه وی

تهران، بهشت زهرا، قطعه ۲۱۴، ردیف ۶۵، شماره ۲

درباره admin