مجید روزی فراخ

مرحوم مجید روز فراخ آخرین سمت سازمانی: مدیر کل تامین اجتماعی استان تهران خدمت در سازمان: ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۵ تولد: ۱۳۳۰٫۰۳٫۱۵ وفات: ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۳ بیوگرافی (این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد) کارراه شغلی محل تولد: تبریز استخدام در […]
مرحوم مجید روز فراخ
آخرین سمت سازمانی: مدیر کل تامین اجتماعی استان تهران
خدمت در سازمان: ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۵
تولد: ۱۳۳۰٫۰۳٫۱۵
وفات: ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۳

بیوگرافی

(این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد)

کارراه شغلی

محل تولد: تبریز
استخدام در سازمان تامین اجتماعی : سال1354
ریئس شعبه سیرجان: سال 1363
مدیر کل تامین اجتماعی و مدیردرمان استان ایلام : سال 1378
مدیر کل ارزشیابی تهران: سال 1379
مدیرکل تامین اجتماعی تهران: سال 1380
تاریخ بازنشستگی: 1385/11/06

(این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد)

تالیفات و پژوهش ها

(این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد)

مطالب مرتبط با وی

(این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد)

آرامگاه وی

تهران، بهشت زهرا، قطعه 214، ردیف 65، شماره 2

درباره admin