تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی بایگانی

 • یکشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۷ الی ۱۹ افتخار مصاحبه با پیشکسوتی را داشتیم که در بازه زمانی ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۵ در سمت های مهمی خدمات ارزشمندی را به سازمان تامین اجتماعی ارزانی داشته است. در منزل شخصی جناب آقای […]

  مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (محسن تقوی دیلمقانی)

  یکشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۷ الی ۱۹ افتخار مصاحبه با پیشکسوتی را داشتیم که در بازه زمانی ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۵ در سمت های مهمی خدمات ارزشمندی را به سازمان تامین اجتماعی ارزانی داشته است. در منزل شخصی جناب آقای […]

  ادامه ...

 • ساعت ۸ یک روز بهاری در اردیبهشت ۱۳۹۱ راس ساعت مقرر فردی متین، موقر با طمانینه در جلسه مصاحبه حضور یافت و خود را معرفی کرد. من احمدعلی اقبال هستم. این بار افتخار مصاحبه با پیشکسوتی بود که در بازه […]

  مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (احمدعلی اقبال)

  ساعت ۸ یک روز بهاری در اردیبهشت ۱۳۹۱ راس ساعت مقرر فردی متین، موقر با طمانینه در جلسه مصاحبه حضور یافت و خود را معرفی کرد. من احمدعلی اقبال هستم. این بار افتخار مصاحبه با پیشکسوتی بود که در بازه […]

  ادامه ...

 • در ادامه پروژه تدوین تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی این بار متن مصاحبه با شادروان  فتحعلی بهروز بدیعی تقدیم می گردد. شادروان بدیعی از بنیانگذاران نظام انفورماتیک سازمان تامین اجتماعی بودند و فکر بدیع خویش را در خدمت پیشبرد سازمان […]

  متن مصاحبه با شادروان فتحعلی بدیعی

  در ادامه پروژه تدوین تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی این بار متن مصاحبه با شادروان  فتحعلی بهروز بدیعی تقدیم می گردد. شادروان بدیعی از بنیانگذاران نظام انفورماتیک سازمان تامین اجتماعی بودند و فکر بدیع خویش را در خدمت پیشبرد سازمان […]

  ادامه ...

 • پای صحبت علیرضا عونی کارمند ساده دیروز، عضو هیات‌ مدیره امروز با سپاس از بیاض دوربین برای ارسال این مطلب یکی از خوانندگان صفحه صندوق خاطرات است. انگار مطمئن بود و می‌دانست که برای این صفحه به سراغش خواهیم رفت. […]

  باز خوانی مصاحبه با علیرضا عونی

  پای صحبت علیرضا عونی کارمند ساده دیروز، عضو هیات‌ مدیره امروز با سپاس از بیاض دوربین برای ارسال این مطلب یکی از خوانندگان صفحه صندوق خاطرات است. انگار مطمئن بود و می‌دانست که برای این صفحه به سراغش خواهیم رفت. […]

  ادامه ...

 • سروقت با خوشرویی، متانت و لبخند خاص خود وارد شد. بسیار خوش خلق و باحوصله، ریش و قیچی را در دستش دادیم تا بگوید و او شروع کرد. در ابتدا از اینکه فرصتی پیش آمده تا پس از مدت ها […]

  مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (مرتضی آلب ارسلان)

  سروقت با خوشرویی، متانت و لبخند خاص خود وارد شد. بسیار خوش خلق و باحوصله، ریش و قیچی را در دستش دادیم تا بگوید و او شروع کرد. در ابتدا از اینکه فرصتی پیش آمده تا پس از مدت ها […]

  ادامه ...

 • بیاض دوربین نیازی نمی بینم که در خصوص اهمیت و شان والای مقوله تامین اجتماعی (با سازمان اشتباه گرفته نشود) چیزی بنویسم. متاسفانه سازمان با این درجه اهمیت و گستردگی افراد تحت پوشش (۳۶ میلیون) و تنوع خدمات، کمتر به […]

  یادآوری دیروز

  بیاض دوربین نیازی نمی بینم که در خصوص اهمیت و شان والای مقوله تامین اجتماعی (با سازمان اشتباه گرفته نشود) چیزی بنویسم. متاسفانه سازمان با این درجه اهمیت و گستردگی افراد تحت پوشش (۳۶ میلیون) و تنوع خدمات، کمتر به […]

  ادامه ...

 • همانطور که قبلا نیز به آگاهی رسیده است پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی با همکاری تعدادی از فعالان تامین اجتماعی  آغاز گردیده  است که در بخش نخست از این پروژه متن مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت سابق مدیر عامل […]

  مصاحبه با دکتر سعیدی در سال ۱۳۸۲

  همانطور که قبلا نیز به آگاهی رسیده است پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی با همکاری تعدادی از فعالان تامین اجتماعی  آغاز گردیده  است که در بخش نخست از این پروژه متن مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت سابق مدیر عامل […]

  ادامه ...

 • پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت مدیر عامل در امور فنی و عضو هیأت مدیره تاریخ مصاحبه: شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک مکان مصاحبه: منزل مسکونی ایشان واقع در […]

  مصاحبه با شادروان دکتر خسرو سعیدی

  پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت مدیر عامل در امور فنی و عضو هیأت مدیره تاریخ مصاحبه: شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک مکان مصاحبه: منزل مسکونی ایشان واقع در […]

  ادامه ...

 • تحولات تامین اجتماعی در ۸۰ سال اخیر در این نوشتار مطالعه تحولات تامین اجتماعی در هشت دهه و به شرح ذیل صورت پذیرفته است: دهه اول تحولات از سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۹ دهه دوم تحولات از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ […]

  تحولات تامین اجتماعی در ۸۰ سال اخیر

  تحولات تامین اجتماعی در ۸۰ سال اخیر در این نوشتار مطالعه تحولات تامین اجتماعی در هشت دهه و به شرح ذیل صورت پذیرفته است: دهه اول تحولات از سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۹ دهه دوم تحولات از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ […]

  ادامه ...