تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی بایگانی

 • یکشنبه 21 اسفندماه 1390، ساعت 17 الی 19 افتخار مصاحبه با پیشکسوتی را داشتیم که در بازه زمانی 1333 تا 1355 در سمت های مهمی خدمات ارزشمندی را به سازمان تامین اجتماعی ارزانی داشته است. در منزل شخصی جناب آقای […]

  مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (محسن تقوی دیلمقانی)

  یکشنبه 21 اسفندماه 1390، ساعت 17 الی 19 افتخار مصاحبه با پیشکسوتی را داشتیم که در بازه زمانی 1333 تا 1355 در سمت های مهمی خدمات ارزشمندی را به سازمان تامین اجتماعی ارزانی داشته است. در منزل شخصی جناب آقای […]

  ادامه ...

 • ساعت 8 یک روز بهاری در اردیبهشت 1391 راس ساعت مقرر فردی متین، موقر با طمانینه در جلسه مصاحبه حضور یافت و خود را معرفی کرد. من احمدعلی اقبال هستم. این بار افتخار مصاحبه با پیشکسوتی بود که در بازه […]

  مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (احمدعلی اقبال)

  ساعت 8 یک روز بهاری در اردیبهشت 1391 راس ساعت مقرر فردی متین، موقر با طمانینه در جلسه مصاحبه حضور یافت و خود را معرفی کرد. من احمدعلی اقبال هستم. این بار افتخار مصاحبه با پیشکسوتی بود که در بازه […]

  ادامه ...

 • در ادامه پروژه تدوین تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی این بار متن مصاحبه با شادروان  فتحعلی بهروز بدیعی تقدیم می گردد. شادروان بدیعی از بنیانگذاران نظام انفورماتیک سازمان تامین اجتماعی بودند و فکر بدیع خویش را در خدمت پیشبرد سازمان […]

  متن مصاحبه با شادروان فتحعلی بدیعی

  در ادامه پروژه تدوین تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی این بار متن مصاحبه با شادروان  فتحعلی بهروز بدیعی تقدیم می گردد. شادروان بدیعی از بنیانگذاران نظام انفورماتیک سازمان تامین اجتماعی بودند و فکر بدیع خویش را در خدمت پیشبرد سازمان […]

  ادامه ...

 • پاي صحبت عليرضا عوني كارمند ساده ديروز، عضو هيات‌ مديره امروز با سپاس از بیاض دوربین برای ارسال این مطلب يكي از خوانندگان صفحه صندوق خاطرات است. انگار مطمئن بود و مي‌دانست كه براي اين صفحه به سراغش خواهيم رفت. […]

  باز خوانی مصاحبه با علیرضا عونی

  پاي صحبت عليرضا عوني كارمند ساده ديروز، عضو هيات‌ مديره امروز با سپاس از بیاض دوربین برای ارسال این مطلب يكي از خوانندگان صفحه صندوق خاطرات است. انگار مطمئن بود و مي‌دانست كه براي اين صفحه به سراغش خواهيم رفت. […]

  ادامه ...

 • سروقت با خوشرويي، متانت و لبخند خاص خود وارد شد. بسيار خوش خلق و باحوصله، ريش و قيچي را در دستش داديم تا بگويد و او شروع كرد. در ابتدا از اينكه فرصتي پيش آمده تا پس از مدت ها […]

  مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (مرتضی آلب ارسلان)

  سروقت با خوشرويي، متانت و لبخند خاص خود وارد شد. بسيار خوش خلق و باحوصله، ريش و قيچي را در دستش داديم تا بگويد و او شروع كرد. در ابتدا از اينكه فرصتي پيش آمده تا پس از مدت ها […]

  ادامه ...

 • بیاض دوربین نیازی نمی بینم که در خصوص اهمیت و شان والای مقوله تامین اجتماعی (با سازمان اشتباه گرفته نشود) چیزی بنویسم. متاسفانه سازمان با این درجه اهمیت و گستردگی افراد تحت پوشش (36 میلیون) و تنوع خدمات، كمتر به […]

  یادآوری دیروز

  بیاض دوربین نیازی نمی بینم که در خصوص اهمیت و شان والای مقوله تامین اجتماعی (با سازمان اشتباه گرفته نشود) چیزی بنویسم. متاسفانه سازمان با این درجه اهمیت و گستردگی افراد تحت پوشش (36 میلیون) و تنوع خدمات، كمتر به […]

  ادامه ...

 • همانطور که قبلا نیز به آگاهی رسیده است پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی با همکاری تعدادی از فعالان تامین اجتماعی  آغاز گردیده  است که در بخش نخست از این پروژه متن مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت سابق مدیر عامل […]

  مصاحبه با دکتر سعیدی در سال 1382

  همانطور که قبلا نیز به آگاهی رسیده است پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی با همکاری تعدادی از فعالان تامین اجتماعی  آغاز گردیده  است که در بخش نخست از این پروژه متن مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت سابق مدیر عامل […]

  ادامه ...

 • پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت مدیر عامل در امور فنی و عضو هیأت مدیره تاریخ مصاحبه: شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک مکان مصاحبه: منزل مسکونی ایشان واقع در […]

  مصاحبه با شادروان دکتر خسرو سعیدی

  پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت مدیر عامل در امور فنی و عضو هیأت مدیره تاریخ مصاحبه: شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک مکان مصاحبه: منزل مسکونی ایشان واقع در […]

  ادامه ...

 • تحولات تامين اجتماعي در 80 سال اخير در این نوشتار مطالعه تحولات تامین اجتماعی در هشت دهه و به شرح ذیل صورت پذیرفته است: دهه اول تحولات از سال 1309 تا 1319 دهه دوم تحولات از سال 1320 تا 1329 […]

  تحولات تامين اجتماعي در 80 سال اخير

  تحولات تامين اجتماعي در 80 سال اخير در این نوشتار مطالعه تحولات تامین اجتماعی در هشت دهه و به شرح ذیل صورت پذیرفته است: دهه اول تحولات از سال 1309 تا 1319 دهه دوم تحولات از سال 1320 تا 1329 […]

  ادامه ...