دسته: تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی

۰

ابوتراب فیضی درگذشت

ابوتراب فیضی یکی از باغبان های دلسوز سازمان تامین اجتماعی، مجاهدی خستگی ناپذیر که در زمان حیات خویش از هیچ کوششی برای اعتلای نام و جایگاه بیمه های اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی...

۴

مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (محسن تقوی دیلمقانی)

یکشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۷ الی ۱۹ افتخار مصاحبه با پیشکسوتی را داشتیم که در بازه زمانی ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۵ در سمت های مهمی خدمات ارزشمندی را به سازمان تامین اجتماعی ارزانی داشته...

احمد اقبال ۶

مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (احمدعلی اقبال)

ساعت ۸ یک روز بهاری در اردیبهشت ۱۳۹۱ راس ساعت مقرر فردی متین، موقر با طمانینه در جلسه مصاحبه حضور یافت و خود را معرفی کرد. من احمدعلی اقبال هستم. این بار افتخار مصاحبه...

۴

متن مصاحبه با شادروان فتحعلی بدیعی

در ادامه پروژه تدوین تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی این بار متن مصاحبه با شادروان  فتحعلی بهروز بدیعی تقدیم می گردد. شادروان بدیعی از بنیانگذاران نظام انفورماتیک سازمان تامین اجتماعی بودند و فکر بدیع...

۶

باز خوانی مصاحبه با علیرضا عونی

پای صحبت علیرضا عونی کارمند ساده دیروز، عضو هیات‌ مدیره امروز با سپاس از بیاض دوربین برای ارسال این مطلب یکی از خوانندگان صفحه صندوق خاطرات است. انگار مطمئن بود و می‌دانست که برای...

۸

مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (مرتضی آلب ارسلان)

سروقت با خوشرویی، متانت و لبخند خاص خود وارد شد. بسیار خوش خلق و باحوصله، ریش و قیچی را در دستش دادیم تا بگوید و او شروع کرد. در ابتدا از اینکه فرصتی پیش...

یادآوری دیروز ۹

یادآوری دیروز

بیاض دوربین نیازی نمی بینم که در خصوص اهمیت و شان والای مقوله تامین اجتماعی (با سازمان اشتباه گرفته نشود) چیزی بنویسم. متاسفانه سازمان با این درجه اهمیت و گستردگی افراد تحت پوشش (۳۶...

مصاحبه با دکتر سعیدی در سال ۱۳۸۲ ۲

مصاحبه با دکتر سعیدی در سال ۱۳۸۲

همانطور که قبلا نیز به آگاهی رسیده است پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی با همکاری تعدادی از فعالان تامین اجتماعی  آغاز گردیده  است که در بخش نخست از این پروژه متن مصاحبه با دکتر...

۳

مصاحبه با شادروان دکتر خسرو سعیدی

پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت مدیر عامل در امور فنی و عضو هیأت مدیره تاریخ مصاحبه: شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک مکان...