دسته: تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی

تحولات تامین اجتماعی در ۸۰ سال اخیر ۰

تحولات تامین اجتماعی در ۸۰ سال اخیر

تحولات تامین اجتماعی در ۸۰ سال اخیر در این نوشتار مطالعه تحولات تامین اجتماعی در هشت دهه و به شرح ذیل صورت پذیرفته است: دهه اول تحولات از سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۹ دهه دوم...

مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی ۹

مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی

این نوشتار به مطالعه تاریخچه عملکرد مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی از ۱۳۲۹ تا کنون می پردازد. این نوشتار به هیچ عنوان قصد نقد عملکرد هیچ یک از این مدیران را، که تعدادی از آنها...