دسته: تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی

یادآوری دیروز ۹

یادآوری دیروز

بیاض دوربین نیازی نمی بینم که در خصوص اهمیت و شان والای مقوله تامین اجتماعی (با سازمان اشتباه گرفته نشود) چیزی بنویسم. متاسفانه سازمان با این درجه اهمیت و گستردگی افراد تحت پوشش (۳۶...

مصاحبه با دکتر سعیدی در سال ۱۳۸۲ ۲

مصاحبه با دکتر سعیدی در سال ۱۳۸۲

همانطور که قبلا نیز به آگاهی رسیده است پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی با همکاری تعدادی از فعالان تامین اجتماعی  آغاز گردیده  است که در بخش نخست از این پروژه متن مصاحبه با دکتر...

۳

مصاحبه با شادروان دکتر خسرو سعیدی

پروژه تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی مصاحبه با دکتر خسرو سعیدی معاونت مدیر عامل در امور فنی و عضو هیأت مدیره تاریخ مصاحبه: شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک مکان...

تحولات تامین اجتماعی در ۸۰ سال اخیر ۰

تحولات تامین اجتماعی در ۸۰ سال اخیر

تحولات تامین اجتماعی در ۸۰ سال اخیر در این نوشتار مطالعه تحولات تامین اجتماعی در هشت دهه و به شرح ذیل صورت پذیرفته است: دهه اول تحولات از سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۹ دهه دوم...

مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی ۹

مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی

این نوشتار به مطالعه تاریخچه عملکرد مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی از ۱۳۲۹ تا کنون می پردازد. این نوشتار به هیچ عنوان قصد نقد عملکرد هیچ یک از این مدیران را، که تعدادی از آنها...