ارسال مقاله

پژوهشگر گرامی، همکار محترم

با سلام ، از شما دوست گرامی و گرانقدر درخواست می گردد به منظور توسعه و اعتلای فرهنگ اطلاع رسانی در حوزه آموزش و پژوهش، چنانچه دسترسی به مقاله مفیدی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی دارید، آن را از طریق نشانی ایمیل ذیل به این تارنمای اینترنتی ارسال فرموده تا با نام جنابعالی در سایت درج گردد.

لازم به ذکر است ارسال مقاله از طریق شما صرفا محدود به اینکه شما جزء نویسندگان اصلی مقاله باشید، نبوده و شما می توانید هر مقاله مفید حوزه رفاه و تامین اجتماعی را ارسال فرمائید و تنها ممیزی صورت گرفته در این تارنما کنترل ارتباط موضوعی خواهد بود.

به امید مشارکت شما

لطفا فایل مقاله مورد نظر خویش را به نشانی ارسال فرمائید.