نظر سنجی

از مشارکت شما در پاسخگوئی صادقانه به نظر سنجی ذیل کمال سپاسگذاری و قدردانی را داریم. شایان ذکر است که نظرسنجی های  ذیل علمی نیست و الزاما دیدگاه‌های این تارنما را منعکس نمی‌کند.

برای مشاهده نتایج هر یک از نظر سنجی ها بر روی پیوند مربوطه کلیک کنید.

نظرسنجی چهار) شما تامین پرس را در تحقق کدامیک از اهداف خویش موفق ارزیابی می کنید؟ (۹۲/۶/۱۰)

نظر سنجی سه) به نظر شما اقدامات اساسی و با الویت در بهبود شرایط پیرامونی و کنونی سازمان تامین اجتماعی چیست؟ (۹۲/۶/۹)

نظر سنجی دو) اثر گذار ترین مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی که در راستای اعتلای تامین اجتماعی کوشیدند، کدامند؟ (۹۰/۱۰/۳)

نظر سنجی یک) ارزیابی شما از سایت ما (۹۰/۹/۸)