اطلاعات کاربردی

انشالله سعی خواهم کرد، در این بخش فایل ها و مطالب مفید قابل دانلود برای استفاده همکاران و مخاطبان سایت قرار دهم. امید است مفید فایده قرار گیرد.

اطلاعات آماری

۱- لینک دریافت اخرین اطلاعات آمایر سازمان تامین اجتماعی

۲- سالنامه آماری سال ۱۳۹۱ سازمان تامین اجتماعی (برای دانلود اینجا کلیک کنید)

۳- گزیده آماری سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی (برای دانلود اینجا کلیک کنید)

اطلاعات تماس

۱- راهنمای نشانی و تلفن ستاد مرکزی، ادارات کل و شعب (شعبه) سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور(بری دانلود اینجا کلیک کنید)

۲- راهنمای نشانی و تلفن معاونت درمان، مدیریت درمان، مراکز بهداشتی و درمانی ( بیمارستان، پلی کلینیک، داروخانه، درمانگاه و …) سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور (بری دانلود اینجا کلیک کنید)

۳- راهنمای نشانی و تلفن کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی (برای دانلود اینجا کلیک کنید)

سایر اطلاعات مفید

۱- فایل سنجش شاخص امید به زندگی شما Life Expectancy (برای دانلود اینجا کلیک کنید)

#سالنامه_آماری