فصلنامه تامین اجتماعی

[slideshow id=1 w=150 h=150]

فصلنامه تامین اجتماعی نشریه تخصصی حوزه رفاه و تامین اجتماعی در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بود.

این فصلنامه از سال ۱۳۷۸ آغاز به فعالیت نمود و فعالیت آن در سال ۱۳۸۷ به دستور مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی متوقف گردید. و طی نه سال فعالیت خویش، ۳۰ شماره تخصصی را ارائه نمود.

این فصلنامه با ISSN 0781-1563 به زبان فارسی و با شمارگان ۱۲۵۰ نسخه منتشر میشد. تامین پرس در ایم توقف فعالیت این فصلنامه به منظور پاسداشت فرهنگ پژوهش، سعی در ارئه چکیده و اصل مقالات مندرج در شمارگان مختلف  این فصلنامه نمود که امید است مفید واقع قرار گرفته باشد.

شایان ذکر است چاپ این فصلنامه از زمستان ۱۳۹۰ به همت اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی از سر گرفته شد و در حال حاضر وبسایت این فصلنامه از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

لینک جدید فصلنامه تامین اجتماعی

سال دوازدهم

شماره ۴۴، زمستان ۱۳۹۳

شماره ۴۳، پائیز ۱۳۹۳

سال یازدهم

شماره ۴۱ و ۴۲، پائیز و زمستان ۱۳۹۲

شماره ۳۸ و ۳۹، زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۲

شماره ۳۶ و ۳۷، تابستان و پائیز ۱۳۹۱

سال دهم

شماره ۳۲ و ۳۳ ، بهار و تابستان ۱۳۸۷، چاپ زمستان ۱۳۹۰ (جدید)

سال نهم

شماره ۳۱، زمستان ۱۳۸۶، چاپ تابستان ۱۳۹۰

شماره۳۰، پاییز ۱۳۸۶
شماره۲۹، تابستان ۱۳۸۶
شماره۲۸، بهار ۱۳۸۶

سال هشتم

شماره۲۶-۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵
شماره۲۵، تابستان ۱۳۸۵
شماره۲۴، بهار ۱۳۸۵

سال هفتم

شماره۲۳، زمستان ۱۳۸۴
شماره۲۲، پاییز ۱۳۸۴
شماره۲۱، تابستان ۱۳۸۴
شماره۲۰، بهار ۱۳۸۴

سال ششم

شماره۱۹، زمستان ۱۳۸۳
شماره۱۸، پاییز ۱۳۸۳
شماره۱۷، تابستان ۱۳۸۳
شماره۱۶، بهار ۱۳۸۳

سال پنجم

شماره۴ (پیاپی ۱۵)، زمستان ۱۳۸۲ ویژه پنجاهمین سال تاسیس سازمان تامین اجتماعی
شماره۳ (پیاپی ۱۴)، پاییز ۱۳۸۲
شماره۲ (پیاپی ۱۳)، تابستان ۱۳۸۲
شماره۱ (پیاپی ۱۲)، بهار ۱۳۸۲

سال چهارم

شماره۴ (پیاپی ۱۱)، زمستان ۱۳۸۱

سال سوم

شماره۳ (پیاپی ۱۰)، پاییز ۱۳۸۰
شماره۲ (پیاپی ۹)، تابستان ۱۳۸۰
شماره۱ (پیاپی ۸)، زمستان ۱۳۸۰

سال دوم

شماره۴ (پیاپی ۷)، زمستان ۱۳۷۹
شماره۳ (پیاپی ۶)، پاییز ۱۳۷۹
شماره۲ (پیاپی ۵)، تابستان ۱۳۷۹
شماره۱ (پیاپی ۴)، بهار ۱۳۷۹

سال اول

شماره۳، زمستان ۱۳۷۸
شماره۲، پاییز ۱۳۷۸
شماره۱، تابستان ۱۳۷۸

#فصلنامه_تامین_اجتماعی