برچسب: آرامستان مجازی

مظفر کریمی ۳

مظفر کریمی

مرحوم دکتر مظفر کریمی آخرین سمت سازمانی: مشاور معاونت فنی درآمد و دبیر برنامه ششم توسعه خدمت در سازمان: ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ تولد: ۱۳۴۶٫۰۹٫۲۰ وفات: ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۸ بیوگرافی: مظفر کریمی در آذرماه ۱۳۴۶ در روستای...

۶

مجید روزی فراخ

مرحوم مجید روز فراخ آخرین سمت سازمانی: مدیر کل تامین اجتماعی استان تهران خدمت در سازمان: ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۵ تولد: ۱۳۳۰٫۰۳٫۱۵ وفات: ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۳ بیوگرافی (این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد) کارراه...