برچسب: آیت الله بهجت

۰

استفتاء از آیت الله بهجت

تصویر مکاتبه کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از محضر آیت الله العظمی بهجت در سال ۱۳۸۶ در خصوص الف) جایز بودن ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و...