برچسب: اسماعیل فریدون‌پور

اسارت در دام دانش ۰

اسارت در دام دانش

الیزابت نیوتن بازی ساده‌ای راه انداخت. گروهی را جمع کرد و ٢۵ آهنگ برای‌شان پخش کرد. بعد از چندبار شنیدن، گروه را به دو قسمت نوازنده و شنونده تقسیم کرد. کار نوازنده‌ها این بود...