برچسب: اعتماد سازی

۱

اعتماد و اثرات اعتماد سازی در سازمان

سیما رحمتی نژاد: در سالیان گذشته یکسان نبودن ادعا و عمل، تقدم منافع فردی بر منافع مشترک، حبس اطلاعات، حقایق را وارونه جلوه دادن و …، سایه بی اعتمادی را بر سازمان تامین اجتماعی افکنده...