برچسب: امنیت اجتماعی

۰

دخالت جایز نیست!

روایت سید عبدالحسین ثابت از دورنمای نگران‌کننده نظام بازنشستگی کشور در گفت‌وگو با هفته‌نامه رفاه. دولت به‌جای دخالت اجرایی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، به سیاستگذاری و نظارت بپردازد  تجربه یکی از طولانی‌ترین دوران‌های...