برچسب: بازنشسته

۲

چرا بازنشسته‌ها همچنان مشغول کارند؟

برای پاسخ به این سوال که چرا بازنشسته‌ها همچنان در بازار کار شاغل هستند می بایست موضوع از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا به تعریف مشخصی از بازنشستگی می پردازیم تا...

۱۰

ایجاد انجمن مشاورین رسمی سازمان تامین اجتماعی

همکاران بازنشسته به عنوان گنجینه ای ارزشمند و منبع کم نظیر از تجربه و دانش مفاهیم تامین اجتماعی به شمار می روند و در این شرایط خاص می توانند با انتقال تجربیات خود ضمن...