برچسب: بانکی

۱۸

کاپیتولاسیون بانکی

مدتی است که عده ‏ای بدنبال این هستند که بانک رفاه کارگران را از دست سازمان تأمین اجتماعی و ۴۰ میلیون سهامدار آن خارج سازند و برای تحقق امیال و مقاصد خود به قانون...