برچسب: بانک رفاه کارگران

۱

تامین اجتماعی “درّ یتیم” حاکمیت (قسمت دوم – بنگاهداری)

در قسمت اول اشاره شد که سازمان تأمین اجتماعی در یتیم حاکمیت است (با یادی از کتاب “جزیره خارک در یتیم خلیج فارس” مرحوم جلال آل احمد) و این نگاه به سازمان تأمین اجتماعی...

۱۸

کاپیتولاسیون بانکی

مدتی است که عده ‏ای بدنبال این هستند که بانک رفاه کارگران را از دست سازمان تأمین اجتماعی و ۴۰ میلیون سهامدار آن خارج سازند و برای تحقق امیال و مقاصد خود به قانون...