برچسب: بهرام پناهی

۳۰

دکتر بهرام پناهی درگذشت.

دکتر بهرام پناهی پژوهشگر، محقق و اندیشمند حوزه رفاه و تامین اجتماعی درگذشت. مرحوم دکتر پناهی قائم مقام سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی (منحله) بودند. دکتر بهرام پناهی اقتصاددان و عضو شورای پژوهشی...