برچسب: بیمه اجتماعی

۰

گسترش و ارتقاء بیمه های اجتماعی در مناطق روستایی

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA)، این اتحادیه با صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) توافق کردند...

۰

شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی در ساحت نوین

یکی از وعده های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسه رای اعتماد و از جمله برنامه های پیشنهادی او برای تصدی این مسئولیت، احیای شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و برگزاری مستمر...

۰

دیوار کوتاه بیمه ها

صنعت بیمه (تجاری و اجتماعی) بطور اعم و بیمه های اجتماعی بطور اخص بعنوان یک راهکار توزیع ریسک، موجد هم افزایی و پیوستگی اجتماعی، فراهم ساز آرامش خاطر و امید و اطمینان نسبت به...

۰

همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران

همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران، زمینه ها و رویکردها، تحولات تاریخی، روندهای پیش رو، تحلیل و ارزیابی سیاست ها و چالش های نهادی ۱۵ و ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار...