برچسب: بیمه دی

۱

بیمه دی

بیمه دی، سازمان تامین اجتماعی  و کانون عالی بازنشستگان، چه کسی پاسخگو سرگردانی بازنشستگان است؟ یادداشت:  مریم موسوی – سازمان تامین اجتماعی طبق قانون الزام مصوب سال ۱۳۶۹ موظف به ارائه خدمات درمانی رایگان...