برچسب: بیمه

۰

تأمین اجتماعی برای همه

گام بلند دولت برای شکل گیری نظام یکپارچه و چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ گردید. قانون مزبور حرکت نوینی در زمینه تدوین و تصویب برنامه‌های پنجساله...

۲

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن

حمیدرضا پرتو، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی چکیده جمعیت جوان ما روزی به سن بازنشستگی خواهد رسید. آن روز دیر نخواهد بود؛ دیر نخواهد بود که اکثریت بیمه...

۷

مسیر سخت و ناهموار پیش روی واحدهای تخصصی نظارت بیمه ای

مقدمه: “نظارت یکی از چند وظیفه اصلی مدیریت است و هر سازمان یا نظام اجتماعی که بخواهد در تحقق اهدافش موفق باشد؛ باید این موضوع را به شایستگی مورد توجه قراردهد. گاهی حتی نظارت...

۳

اولین پارلمان بیمه ای کشور

امروزه با گسترش شبکه های اطلاع رسانی و شکستن تدریجی انحصار های اطلاع رسانی، اهمیت سرمایه های اجتماعی جامعه روز به روز در حال افزایش بوده و مدیران جوامع و سازمان ها بر این...