برچسب: فصلنامه

انتشار شماره ۳۲-۳۳ فصلنامه تامین اجتماعی ۰

انتشار شماره ۳۲-۳۳ فصلنامه تامین اجتماعی

چندی است به همت مسئولین امر تامین اجتماعی، در یک ساختار اداری جدید، انتشار فصلنامه تامین اجتماعی از سر گرفته شده است. هم اکنون شماره ۳۲-۳۳ این فصلنامه مربوط به سال دهم (بهار و...

فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره ۳۱ ۱۳

فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره ۳۱

فصلنامه تامین اجتماعی ISSN 0781-1563 فصلنامه اجتماعی سال نهم، شماره ۳۱، زمستان ۱۳۸۶، چاپ تابستان ۱۳۹۰ ۲۶۸ صفحه  [singlepic id=35 w=320 h=240 float=center] مقدمه: افزایش امید به زندگی و پاسخگوئی نظام تامین اجتماعی دکتر...

انتشار مجدد فصلنامه تامین اجتماعی ۰

انتشار مجدد فصلنامه تامین اجتماعی

به همت مسئولین امر تامین اجتماعی انتشار فصلنامه تامین اجتماعی که انتشار آن به دستور مدیر عامل قبلی سازمان تامین اجتماعی از  سال ۱۳۸۷ متوقف شده بود در ساختار اداری جدید مجددا فعال گردید....