برچسب: تشکل های کارگری

۰

جدائی بخش درمان- نامه تشکل های کارگری به مقام معظم رهبری

در پی طرح بحث‌هایی مبنی بر جدایی بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداشت، جمعی از تشکل‌های جامعه کارگری کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، از ایشان تقاضای استمداد کردند....