برچسب: تولید انگلی

۰

کدام رونق. کدام تولید.

نامگذاری سال ۱۳۹۸ به نام “سال رونق تولید”علی‎القاعده بایستی سال خوبی از منظر سازمان تأمین ‏اجتماعی باشد چراکه رونق تولید ملی و تولید داخلی منجر به ایجاد اشتغال می‏گردد و از رهگذر ایجاد مشاغل جدید...