برچسب: تکریم ارباب رجوع

۲

بررسی میزان رضایت مندی ارباب رجوع از اتوماسیون اداری سازمان تامین اجتماعی

سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. رمز بقای سازمان ها و تداوم فعالیت های آنها مجهز شدن این سازمانها به سیستم های اطلاعاتی...

۸

سارا حاجت پور: سایه سرد قوانین و یک روز کاری

چندی پیش دستور اداری مبنی بر تکریم ارباب رجوع و مجازاتهای عدم تکریم به سازمانها ابلاغ گردید. اما داستان یک روز سازمان من: امروز به شعبه وارد شدم، انگشت زدم و به طرف میز...