برچسب: خصوصی سازی

۷

واگذاری تامین اجتماعی به بخش خصوصی

“نقدی بر طرح ارائه شده از سوی ۴۰ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری تامین اجتماعی به بخش خصوصی” طرح موضوع: ۴۰ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه...