برچسب: دارو

۳

مافیای تولید دارو یا واردات دارو ؟

روزنامه سپید در شماره ۷۰۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ به نقل سخنرانی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران پرداخته و در انتهای صفحه ۳...