برچسب: دربانیان

۲۸

ابراهیم دربانیان عزیز دار فانی را وداع گفت

ابراهیم دربانیان یکی از بهترین‌های جامعه روابط‌ عمومی ایران، دارفانی را وداع و دعوت حق را لبیک گفت. شادروان ابراهیم دربانیان ۳۵ سال در حوزه روابط عمومی، ارتباطات و خدمت به جامعه کارگری، کارفرمائی...

۲۲

برای ابراهیم دربانیان عزیز!

امیر عباس تقی‌پور: یکی از بهترین‌های جامعه روابط‌ عمومی ایران، چندی است که در بستر بیماری بسر می‌برد. کمتر کسی است که در فضای روابط‌ عمومی ایران تنفس کرده باشد اما با ابراهیم دربانیان،...