برچسب: روز تامین اجتماعی

۰

ایام الناس

در تقویم هر کشور روزهایی نامگذاری می شود بعنوان ” روز ملی” و در سطحی بالاتر و در جامعه بین المللی برخی روزها بعنوان ” روز جهانی” نامگذاری می شوند. این قبیل نامگذاریها اقدامی...

۰

روز تامین اجتماعی گرامی باد

تامین اجتماعی، عالی ترین زمینه تجلی احترام به انسانهاست. بیست و پنجم تیر ماه، روز تامین اجتماعی بر تمامی همکاران شاغل و بازنشسته سازمان مبارک باد. بانک فعالان تامین اجتماعی، تامین پرس