برچسب: سرمایه اجتماعی

۰

سرمایه نمادین تامین اجتماعی

نقل است که سال‎ها پیش یکی از دانشجویان انسان‎شناسی از “مارگارت مید” پرسید که نخستین نشانه تمدن در یک فرهنگ چیست؟ انتظار داشت تا “مید” درباره قلاب‎های ماهیگیری، کاسه‎های سفالین یا سنگ‎های آسیاب حرف...

۱

سرمایه اجتماعی و همدلی شرکای سازمان تامین اجتماعی، در مسیر راهبردی

در سالی که بنام سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است با بررسی چهارچوب مفهومی سرمایه اجتماعی از منظر اسلام و همچنین جامعه شناسی، تاثیر شرکاء و نقش ایشان در بستر...