برچسب: سه جانبه گرائی

۱۶

هندسه تامیـن اجتماعـی « سـه جانبـه گرایی واقعی، نیـاز امروز پشتـوانه فـردا »

اخیراً یکی از فعالان پیشکسوت جامعه کارگری در نامه ای به رئیس جمهور که در جراید و خبرگزاری ها و از جمله “ایلنا” منتشر گردید خواستار احیاء رویه فراموش شده سه جانبه گرایی در...

۲

مقدمه ای در تبیین جایگاه تامین اجتماعی

جایگاه سازمان تامین اجتماعی اگر چه در سایر کشورها به عنوان نهادی ریشه دار و تاثیر گذار در انسجام و بهروزی اجتماعی شناخته شده است و بسیار دور از دست تعرض است و کارکردهای...