برچسب: سکوت سازمانی

۱

مساله سازمانی

چندی پیش توسط یکی از همکاران خوب سازمان مطلبی با عنوان” سکوت سازمانی” در این سایت ارائه شده بود و برخی از همکاران نیز با برداشت های درست و غلط خود، اظهار نظرهای متفاوت...

۱۰

طلسم سکوت می شکند؟

چندی پیش یادداشت مفیدی در شبکه های مجازی فعالان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با عنوان «سکوت سازمانی ، سکوت کارمندان در محیط کار نشانه چیست ؟ » ملاحظه و مدتی بود که ذهنم...

۲۱

محمد رضا قدسی:(سکوت سازمانی) – سکوت کارمندان در محیط کار نشانه چیست؟

در ادبیات نوین مدیریت، مدیریت سرمایه های انسانی از جمله مفاهیمی است که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، شاید دلیل اهمیتش نیز به مهم بودن سرمایه انسانی بستگی داشته باشد. زیرا...