برچسب: شایسته سالاری

۳۸

“شایسته سالاری” یا پارتی بازی

کاهش نیروهای خبره در بخشهای کارشناسی و مدیریتی می تواند یک معضل برای هرسیستمی محسوب گردد. کارشناسان متخصص و با سابقه سازمان تامین اجتماعی تمایل وافری به خروج از سیستم و بازنشستگی پیش از...