برچسب: شستا

۱

تامین اجتماعی “درّ یتیم” حاکمیت (قسمت دوم – بنگاهداری)

در قسمت اول اشاره شد که سازمان تأمین اجتماعی در یتیم حاکمیت است (با یادی از کتاب “جزیره خارک در یتیم خلیج فارس” مرحوم جلال آل احمد) و این نگاه به سازمان تأمین اجتماعی...

۰

دخالت جایز نیست!

روایت سید عبدالحسین ثابت از دورنمای نگران‌کننده نظام بازنشستگی کشور در گفت‌وگو با هفته‌نامه رفاه. دولت به‌جای دخالت اجرایی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، به سیاستگذاری و نظارت بپردازد  تجربه یکی از طولانی‌ترین دوران‌های...