برچسب: طرح تحول سلامت

۹

پول پاشی خاص پول پاشی عام

اخیراً وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با طرح مطالبی در گفتگوی زنده تلویزیونی و درج مطلبی در وب سایت شخصی خود مباحثی را در خصوص ادغام بیمه ها مطرح ساخته و به بیمارستان داری...

۴

‏ اسب طرح تحول سلامت با چوبی بر سر رسانه ها و منتقدین به کجا خواهد رسید؟

طرح تحول نظام سلامت؛ را باید بیشتر از اینکه یک طرح بنامیم ان را فکر باید نامید که بدون طی کردن مسیر تحقیق و مطالعه ‏و اجرای آزمایشی به یکباره برای اجرا ابلاغ شد....