برچسب: فقر

۰

کژ راهه عدالت

«حاشیه ای برسخنان اخیر وزیر بهداشت و معاون اجتماعی ایشان درخصوص حوزه  رفاه اجتماعی» در اولین روزهای کاری سال ۱۳۹۷ و در حالی که طبق گفته جناب آقای دکتر فاضلی، کشور دچار “هم پیدایی...

۳

مشق قانون

اخیرا رئیس فرهنگستان علوم پزشکی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می باشد و از قضا مدتها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است در مصاحبه ای اعلام داشته اند که...