برچسب: قانون تامین اجتماعی

۰

دکتر حیدرقلی عمرانی از همکاران پیشین پیشکسوت سازمان تامین اجتماعی درگذشت.

بار دیگر خبر از دست دادن یکی از ارزشمندترین سرمایه های انسانی متخصص و حرفه ای سازمان تامین اجتماعی به دستمان رسید. دکتر حیدرقلی عمرانی از همکاران پیشین پیشکسوت سازمان تامین اجتماعی در سن...

۱

متن مصاحبه با مرحوم دکتر سیدمهدی مهدوی

تاریخ مصاحبه: سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰ زمان مصاحبه:  ۱۵ تا ۱۷٫۳۰ مکان مصاحبه : منزل مسکونی، دربند، گلابدره بیوگرافی : تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۱/۱ مدرک تحصیلی: دکترا تاریخ ورود به سازمان: ۱۳۳۱ تاریخ خروج...

۱

سلسله مباحثی در باب بیمه های اجتماعی درمان (۳)، اسناد و قوانین ملی

مقدمه در غالب تجارب علمی و عملی دنیا و از جمله قوانین موضوعه ایران، زمانی که خدمات و مزایای نظام رفاه و تامین اجتماعی احصاء می‏شود. مسأله رفاه و تامین اجتماعی شامل قلمروهای بیمه‏...

۰

نقدی بر ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و بخشنامه شماره ۶۰ مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی

حبیب ا…صالحی محاسبه میانگین در علم آمار: • داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند....