برچسب: مدیریت دانش

۰

مدیر فرزانه

از اوائل دهه ۸۰ بدنبال ایجاد یک انجمن تخصصی و حرفه ای برای کارشناسان تامین اجتماعی بودم، مستند سازی تاریخ شفاهی تامین اجتماعی و “مدیریت دانش” همواره بعنوان یکی از اهداف اساسی این انجمن...

جای خالی مدیریت دانش در تامین اجتماعی ۴

جای خالی مدیریت دانش در تامین اجتماعی

در مقطعی از تاریخ ایران سه سازمان در عرصه های صنعت، فرهنگ و اجتماع شکل گرفتند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان تامین اجتماعی که هر...

۰

عماد کوچکی: بررسی ارتباط استراتژی های مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمان (سازمان تامین اجتماعی)

چکیده درآستانه هزاره سوم، مدیریت دانش، به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمانها و نهادهای خدماتی مطرح است، مبحث مدیریت استراتژیک یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد...