برچسب: مدیریت

۱

استراتژی مدیریتی قورباغه پخته

در علوم سیستم ها، پذیرش تهدیدهایی که به صورتی تدریجی بوجود آمده و بقاء سازمان را به مخاطره می اندازند، آنچنان فراگیر و وسیع است که منجر به پیدایش داستان قورباغه پخته شده است....

۲

غفلت مدیریتی

یکی از محاسن نوروز آئین باستانی ایرانیان اینست که فرصتی را برای تدبر در سالی که گذشت و سالهایی که گذشته است فراهم می آورد. بی شک سازمان تأمین اجتماعی در گذر تاریخی و...

۳

ویژگی مدیران بد

ویژگی مدیران بد که منجر به کاهش کارایی سازمانها و بنگاه های اقتصادی می شود.  این خیلی مهم است که بفهمید وقتی یک نفر در موقعیت مدیریت یک سازمان قرار می‌گیرد، لزوما دارای ویژگی‌های...