برچسب: مسئولیت اجتماعی

۱

سرمایه اجتماعی و همدلی شرکای سازمان تامین اجتماعی، در مسیر راهبردی

در سالی که بنام سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است با بررسی چهارچوب مفهومی سرمایه اجتماعی از منظر اسلام و همچنین جامعه شناسی، تاثیر شرکاء و نقش ایشان در بستر...

۷

نقش پر رنگ مسئولیت اجتماعی در فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی ‏

عزیز آذرخرداد- روزنامه نگار و کارشناس تأمین اجتماعی : نحوه عملکرد سازمانها خواه ناخواه بر جامعه پیرامون ‏آنها تأثیر خواهد گذاشت، سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی که با گستره جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر...