برچسب: معاونت فرهنگی و اجتماعی

۷

نقش پر رنگ مسئولیت اجتماعی در فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی ‏

عزیز آذرخرداد- روزنامه نگار و کارشناس تأمین اجتماعی : نحوه عملکرد سازمانها خواه ناخواه بر جامعه پیرامون ‏آنها تأثیر خواهد گذاشت، سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی که با گستره جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر...

۴

کار فرهنگی، بستر اصلی تعامل تامین اجتماعی با مخاطبان

زمانی که حدود پنج سال پیش مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی دستور توقف انتشار روزنامه خورشید را صادر می کرد؛ هرگز کسی گمان نمی برد که تعطیلی روزنامه یادشده تنها آغاز کار است و...