برچسب: مقررات مالی دولت

۳

تنظیم یا تخریب مقررات؟!

این روزها گزارش یک شوری طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارائه شده از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در حال...