برچسب: ناکارآمدی

۵۳

حمید رضا اله یاری: تغییرات ملموس اما ناکافی در مدیریت منابع انسانی!

با شروع به کار دولت نهم پای مدیران غیرمتخصص به سازمان تأمین اجتماعی باز شد و تا آخرین روز عمر دولت دهم، دامنه اختلاف نظر مدیران سازمان با هیأت مدیره، هیأت امنا، وزرای مرتبط،...