برچسب: نظام سلامت

۳

سلسله مباحثی در باب بیمه های اجتماعی درمان (۲)،اصول و مبانی بیمه‏ ها‏ی اجتماعی درمان و بازنشستگی

مقدمه کارشناسان حوزه درمان همواره از اتخاذ همزمان چهار سیاست کلان برای اصلاح امور در این حوزه یاد می نمایند که: کیفیت عدالت کارائی و پایداری در ارائه خدمات بخش سلامت از آن جمله...

۴

سلامت مبتنی بر شواهد در سازمان تامین اجتماعی

مقدمه : امروزه تمامی فعالیتهای سلامت محور در قالب فعالیتهای مبتنی برشواهد (Evidence Based Health) در حال انجام است لذا بررسی اجمالی این دانش محوری سلامت در سازمان تامین اجتماعی به عنوان ارائه کننده...

۳

ادغام بیمه‌ها حکایت چاه حفر نشده و منار

به نقل از: سیاست روز، سوم آبان ۱۳۹۳ در مقالات قبلی به موضوع ادغام درمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت پرداختیم و ناسازگاری‌های ساختاری واجتماعی آن را تبیین کردیم؛ اینک برآنم تا در این...

۰

سرنوشت ناگوار جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

به نقل از الف: ششم مهر ۱۳۹۳ به گزارش جامعه خبری تحلیلی الف: به‏ موجب ماده یک قانون تأمین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) و اصلاحات بعدی آن (مصوب سال ۱۳۵۸) سازمان تأمین اجتماعی متولی...

۰

بایدهای طرح تحول نظام سلامت و نبایدهای نهاد تامین اجتماعی

پوشش فراگیر و سیستم مترقی ِطرح تحول نظام سلامت (بیمه ی سلامت) ، اگرچه دیر تحقق یافت، ولی ضرورتی بود انکارناپذیر. اما آنچه که بیان آن مهم بنظر می رسد، این است که نبایستی...

۰

وقتی ادغام درمان تامین کننده عدالت اجتماعی و رفاه بازنشستگان نیست

به نقل از الف: ششم مهر ۱۳۹۳ به گزارش جامعه خبری تحلیلی الف: گویا قرار نیست که جامعه ما روی آرامش بخود ببیند وهر روز ازهر گوشه ای سازی ناکوک نواخته می شود که...