برچسب: نظام پیشنهادات

۰

نظام پیشنهادات ابزاری جهت مدیریت مشارکتی

در عصر کنونی یکی از مشکلاتی که موسسات و سازمانها به آن گریبانگیر هستند مشکل کارکنان و ناتوانایی سازمانها در استفاده مناسب از توان بالقوه کارکنان خاصه در سطوح کارشناسی و تخصصی است. این...

سیما رحمتی نژاد: بررسی تاثیرنظام پیشنهادات در مدیریت مشارکتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی ۳

سیما رحمتی نژاد: بررسی تاثیرنظام پیشنهادات در مدیریت مشارکتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی

یکی از مهمترین شیوه های مدیریتی که می تواند در دستیابی به افزایش بهره وری نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرد، مدیریت مشارکتی است. از دهه ۱۹۵۰ میلادی در مراکز مهم صنعتی دنیا روش...

۱۱

بررسی وضعیت نظام پیشنهادات و بهبود مستمر در سازمان تامین اجتماعی

حسین رضازاده: متاسفانه در بسیاری از سازمانهای ایرانی موضوعاتی مثل مدیریت کیفیت، مدیریت مشارکتی، سیستم های ارزیابی و … به یک امر لوکس، تشریفاتی و مد روز تبدیل شده است به این صورت که...