برچسب: نقد

۱۷

نقادی مشفقانه

مدت زمان کوتاهی تا تاریخ ۹۴/۶/۵ دومین سالگرد انتصاب آقای دکتر نوربخش باقی نمانده است. دکتر نوربخش در پنجم شهریور نود و دو در حالی به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب گردیدند که...