برچسب: نوآوری

توسعه پوشش های بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی ۲

توسعه پوشش های بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی

در دنیای نوین خلاقیت و نوآوری، سازمان ها در برنامه ریزی برای چشم انداز آتی خود، درگیر چالشهای بسیار بزرگی در موضوع پیش بینی رشد و حضور فعالانه در بازار رقابتی هستند. نوسانات محیطی...

۰

عماد کوچکی: بررسی ارتباط استراتژی های مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمان (سازمان تامین اجتماعی)

چکیده درآستانه هزاره سوم، مدیریت دانش، به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمانها و نهادهای خدماتی مطرح است، مبحث مدیریت استراتژیک یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد...